Immissiemetingen

Omgevingslucht wordt vervuild door emissies van industriële installaties, landbouw en voertuigen. Daarnaast bestaan er ook natuurlijke bronnen van verontreinigende componenten. Deze kunnen een grote invloed hebben op de gezondheid van mens en dier. Kelma biedt een selectie meetapparatuur aan waarmee u een groot aantal van deze componenten kunt monitoren.

 


 • Lage detectielimieten
 • Beperkte onderhouds- en kalibratievereisten
 • Bemonstering van verschillende meetpunten met 1 analyser
 • Mobiele en stationaire analysesystemen
 • Nauwkeurige online monitoring
Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

Toepassingen

 • Luchtkwaliteit
 • Airborne Molecular Contaminants
 • Onderzoek & Ontwikkeling
 • (Fijn)stofmeting

Een continu immissiemeetsysteem meet - met een zeer lage detectielimiet - sporen van onder andere HCl, NH3, HF, H2S, HCN, CO en CH4 in omgevingslucht. Deze krachtige instrumenten bewaken de kwaliteit van de lucht, beoordelen gasemissies van bouwmaterialen en kunnen worden gebruikt om voertuigmotoren te optimaliseren.

Voor deze toepassingen kan worden gebruikt gemaakt van een FTIR-analyser, maar ook cavity ringdown spectroscopie (CRDS) of massaspectrometers kunnen voor bepaalde componenten een oplossing bieden.

Voordelen

 • Zeer lage detectielimiet
 • Geen of beperkt periodiek onderhoud vereist
 • Breed dynamisch bereik en geen drift
 • Hoge reactiesnelheid
 • Bemonstering van verschillende meetpunten met 1 analyser

Gassen en microbiële verontreinigingen kunnen de kwaliteit van de binnenlucht, de gezondheid en het comfort van werknemers beïnvloeden. Door de binnenlucht te bewaken en te analyseren, kunt u er voor zorgen dat de concentraties de maximaal toelaatbare emissiegrenswaarden (PEL) in de werkomgeving niet overschrijden.

Voordelen

 • Gelijktijdige meting van verschillende gassen is mogelijk
 • Mobiele en stationaire analyse systemen
 • Nauwkeurige online monitoring
 • Zeer lage detectielimieten mogelijk
 • Geen of beperkt periodiek onderhoud vereist
 • Hoge reactiesnelheid
 • Bemonstering van verschillende meetpunten met 1 analyser

In onze omgevingslucht zijn vele - veelal onzichtbare - stofdeeltjes aanwezig. Deze kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid van mens en dier en leiden tot luchtweginfecties of erger. De stofdeeltjes worden in verschillende schalen ingedeeld afhankelijk van de grootte. Zo kan naast de totale hoeveelheid stof ook de hoeveelheid fijnstofdeeltjes worden bepaald, typisch opgedeeld in PM10 (< 10µm), PM2.5 (< 2,5µm), PM1 (< 1µm) en PM0.1 (< 0,1µm). Deze laatste groep noemt men ultrafijnstof.

Met de meetsystemen van de Durag groep (Durag, Verewa) kunnen vrijwel al deze klassen worden gemeten. Daarnaast kunnen met de toestellen van Airmodus de allerkleinste deeltjes, vanaf 1nm, worden bepaald. Deze bepalingen zijn ofwel op basis van een optisch meetsysteem, ofwel op basis van een bètastraler.

Voordelen

 • Hoge nauwkeurigheid
 • Eenvoudig te gebruiken deeltjestellers
 • Gebruiksvriendelijk design

Service inbegrepen

Kelma begeleidt u bij de keuze van een analysesysteem op maat van uw bedrijf en kan ook instaan voor de technische ondersteuning, opleiding van uw medewerkers en regelmatig onderhoud.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons vrijblijvend via 03 844 23 42 of info@kelma.com.