Stofmetingen

Stof is een belangrijke factor voor de kwaliteit van onze omgevingslucht en dus voor onze gezondheid. Kelma biedt een breed gamma aan stofmeetsystemen aan voor proces- en emissiemetingen, op nat en droog gas en in een Ex-zone.

 


  • Continue on-line bewaking
  • Uitgebreid gamma voor hoge en lage stofconcentraties
  • Budgetvriendelijke oplossingen
  • Speciale versies voor tunnels
  • Ex-versies beschikbaar

 

Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

Stofmonitor voor uw toepassing

Stofconcentraties worden niet enkel in de omgevingslucht gemeten, ook aan de bron worden alle mogelijke inspanningen getroffen om de stofemissies te beperken en te bewaken.

Daarom bieden wij een breed gamma aan stofmonitoren aan van toonaangevende Europese producenten zoals van Sick, Durag of Airmodus. We gaan telkens op zoek naar de meest geschikte oplossing voor uw toepassing.

 

Een strooilichtmeting is geschikt voor lage stofconcentraties.

Het licht van een zendereenheid wordt hierbij naar alle richtingen verstrooid door het stof dat aanwezig is in het meetgas. Door te meten hoeveel licht de detector bereikt, kan de stofconcentratie bepaald worden.

Staat de detector aan dezelfde zijde als de lichtbron? Dan spreekt men van back scattering.
Staat de detector aan de andere zijde? Dan spreekt men van forward scattering.

Voor hogere stofconcentraties worden transmissiemetingen gebruikt.

Hierbij wordt de stofconcentratie bepaald aan de hand van de hoeveelheid licht (intensiteit) die de detector die in lijn met de lichtbron staat bereikt. Meer stof betekent dat meer licht wordt geabsorbeerd, dus dat minder licht de detector bereikt.

In sommige toepassingen is een tribo-elektrische meting goedkoper.

Door onderlinge botsingen en botsing met de wand van het kanaal krijgen stofdeeltjes een elektrische lading. Wanneer deze geladen stofdeeltjes botsen met de tribo-elektrische meetsonde, dan gebeurt er een ladingoverdracht en de zo gegenereerde stroom is proportioneel voor de stofconcentratie.

Voor specifieke toepassing zoals bijvoorbeeld de meting van de stofconcentratie in hoogovengas kan eveneens een extractieve bètastraal-stofmeting worden voorzien.

Hierbij wordt het meetgas over een papierband geleid waarop het stof wordt verzameld. Onder de papierband bevindt zich een C-14 bron, boven de papierband is een stralingsmeter geplaatst. Hoe meer stof op de papierband wordt verzameld, hoe minder bètastralen de stralingsmeter bereiken.

Voor een stofbepaling op een met vocht verzadigde gasstroom kan een extractieve meting worden voorzien waarbij het meetgas naar een verwarmde analyser wordt geleid om de stofconcentratie te kunnen bepalen zonder interferentie van vochtdruppels.

Nadeel aan elk van deze stofmeetsystemen is dat deze geen absolute stofconcentratie kunnen bepalen.

Een on-site kalibratie is steeds vereist aangezien de respons van deze metingen afhankelijk is van het type stof dat dient te worden gemeten. De enige absolute stofbepaling is een extractieve gravimetrische methode. Dit is echter niet mogelijk als continue on-line meting.

Kelma kan - afhankelijk van de specifieke vereisten van uw toepassing - een stofmeting uit het gamma van Sick en Durag voorstellen met elk van bovenstaande principes.

 

In onze omgevingslucht zijn vele - veelal onzichtbare - stofdeeltjes aanwezig. Deze kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid van mens en dier en leiden tot luchtweginfecties of erger.

De stofdeeltjes worden in verschillende schalen ingedeeld afhankelijk van de grootte. Zo kan naast de totale hoeveelheid stof ook de hoeveelheid fijnstofdeeltjes worden bepaald, typisch opgedeeld in PM10 (< 10µm), PM2.5 (< 2,5µm), PM1 (< 1µm) en PM0.1 (< 0,1µm). Deze laatste groep noemt men ultrafijnstof.

Met de meetsystemen van de Durag groep (Durag, Verewa) kunnen vrijwel al deze klassen worden gemeten. Daarnaast kunnen met de toestellen van Airmodus de allerkleinste deeltjes, vanaf 1nm, worden bepaald.

 

Toepassingen

  • Continue emissiemetingen
  • Filterbewaking
  • Meetstations
  • Omgevingsluchtmetingen

 Service inbegrepen

Kelma adviseert u bij de keuze van een stofmonitor en kan ook instaan voor de technische ondersteuning, opleiding van uw medewerkers en regelmatig onderhoud.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvende demo via 03 844 23 42 of info@kelma.com.