Wobbe Index Analyser en calorimeter

Met CWD en Rhadox calorimeters, maar ook met een massaspectrometer kan u het calorisch vermogen, de Wobbe Index, de dichtheid en de zuurstofvraag van uw brandergas bepalen.

 


 • Directe bepaling van de Wobbe Index
 • Ook voor variabele gasstromen
 • Microprocessor gestuurd
 • Geïntegreerde dichtheidsmeting
 • Hoge betrouwbaarheid

 

Download technische fiche
Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

Brandbare gassen zijn niet meer weg te denken als energieleverancier in industriële processen. Naast aardgas worden meer en meer andere bronnen van brandbare gassen gebruikt.

Gassen die door de eigen productie vrijkomen, kunnen gebruikt als energiebron. In andere toepassingen kan bijvoorbeeld biogas worden aangewend.

Aangezien al deze gassen een verschillende samenstelling hebben, is ook de energetische waarde verschillend voor al deze gassen. Voor een efficiënte werking van de branders zijn parameters als Wobbe Index, zuurstofvraag (CARI), calorisch vermogen en dichtheid dan ook van groot belang.

Al deze parameters kunnen worden gemeten door onderstaande calorimeters.

 

Breed aanbod aan calorimeters

Kelma verdeelt een breed aanbod van toestellen:

 • De CWD calorimeters van Union zijn robuuste en betrouwbare toestellen die worden ingezet in industriële toepassingen, ook in een zone met explosiegevaar (Atex Ex d of Class 1 Div 2).
  Door de temperatuurverhoging te meten bij verbranding van het meetgas kan de Wobbe Index rechtstreeks worden bepaald.
   
 • De Rhadox calorimeters van AMS meten de Wobbe Index, maar dan berekend op basis van de restzuurstofconcentratie na thermische oxidatie van het meetgas.
   
 • Een meting met een massaspectrometer heeft als voordeel dat de hele gassamenstelling nauwkeurig kan worden bepaald, waardoor de Wobbe Index en het calorisch vermogen kunnen worden berekend. In de VS wordt deze techniek reeds op veel affakkelleidingen gebruikt.

 

Wobbe Index

De Wobbe Index is een maat voor de uitwisselbaarheid van verschillende gassen op eenzelfde brander. Gassen met een verschillende samenstelling maar eenzelfde Wobbe Index zorgen voor een identieke belasting van de brander.

Voor een veilig, efficiënt en correct gebruik van een brander is het cruciaal dat de Wobbe Index nauwkeurig wordt bepaald. Zo kan de brander automatisch worden bijgesteld in functie van de gassamenstelling.

 

Combustion Air Requirement Index (CARI)

De Combustion Air Requirement Index is de vereiste hoeveelheid droge lucht nodig om 1Nm³ gas te verbranden, gecompenseerd voor de relatieve dichtheid van het gas.

Deze parameter kan gemeten worden als het meetsysteem is uitgerust met een zuurstofmeting. het maakt een efficiënte verbranding met minimale emissies mogelijk door een optimale regeling van de brandstof/lucht verhouding.

Vooral voor gassen die veel CO en H2 bevatten is dit een belangrijke parameter.

 

Calorisch vermogen

Het calorisch vermogen of de verbrandingswaarde van een gas geeft aan hoeveel energie vrijkomt bij de volledige verbranding van het gas en is dus een maat voor de energie-inhoud van dit gas.

Als ook de condensatie-energie (die energie die vrijkomt bij het condenseren van het bij de verbranding geproduceerde vocht) mee wordt verrekend, spreekt men van de bovenste verbrandingswaarde.

Wordt het water niet uit de verbrandingsgassen gerecupereerd? Dan spreekt men van de onderste verbrandingswaarde.

 

Toepassingen

 • Aardgas
 • Affakkelinstallaties
 • Biogas
 • Cokesovengas
 • Convertergas
 • Glasfabrieken
 • Glasvezelfabrieken
 • Hoogovengas
 • NH3-fabrieken
 • Raffinaderijgas


Service inbegrepen

Kelma helpt bij de keuze van een calorimeter en kan ook instaan voor de technische ondersteuning, opleiding van uw medewerkers en regelmatig onderhoud.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvende demo via 03 844 23 42 of info@kelma.com.