Koolwaterstofmetingen met FID

Een analyser die werkt op basis van een vlamionisatiedetector (FID) is geschikt voor de meting van totale koolwaterstoffen (TOC) of vluchtige koolwaterstoffen (VOC). Deze gevoelige en specifieke meettechniek kan lage concentraties nauwkeurig bepalen. Geschikt voor continue emissiemetingen en mobiele metingen.

 


 • In-situ, mobiele, 19”-rack en wandmontage-uitvoeringen
 • Interne of externe niet-methaan koolwaterstofcutter (NMHC)
 • Met aanzuigpomp of ejector
 • Laag zuurstofsynergisme
 • Verwarmde onderdelen
Download technische fiche
Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

In een FID detector worden de koolwaterstoffen in een waterstofvlam geïoniseerd. De hoge polarisatiespanning over 2 elektroden creëert een elektrostatisch veld.

De negatieve koolstofionen en de positieve waterstofionen bewegen hierdoor naar de tegenovergestelde elektroden waardoor een elektronenstroom ontstaat die proportioneel is voor de koolwaterstofconcentratie.

 

Zuurstofsynergisme

Door partiële oxidatie van de koolwaterstoffen in het gas vóór de meting, is een afwijking van de meetresultaten mogelijk. Dit fenomeen wordt het zuurstofsynergisme genoemd.

Hoe groter de zuurstofconcentratie, hoe sterker het mogelijke effect. Een correcte verhouding tussen branderlucht en brandstof kan dit effect minimaliseren.

Een H2/He mengsel maakt het gemakkelijker om de juiste verhouding te realiseren. Daarom wordt dit mengsel aanbevolen bij sterk veranderlijke zuurstofconcentraties.

 

Responsfactoren

Een FID-analyser is een koolstofteller. Elk koolstofatoom draagt bij tot het signaal op de detector.

De plaats van het koolstofatoom in de molecule en de aanwezigheid van andere functionele groepen heeft echter een invloed op hoe gemakkelijk de atomen kunnen worden geïoniseerd. Dit maakt dat elke molecule een specifieke responsfactor heeft.

Om een totale koolwaterstofmeting te kunnen uitvoeren, worden de metingen meestal gerelateerd aan propaan. Door middel van de responsfactor kan dan de juiste concentratie van een bepaald gas worden bepaald (op voorwaarde dat er geen andere koolwaterstoffen aanwezig zijn).

Deze responsfactoren kunnen verschillen van toestel tot toestel. Door een zeer precieze constructie van de branders en detectoren van deze analysers worden de onderlinge verschillen tussen de analysers zo miniem mogelijk gehouden.

 

Niet-methaan koolwaterstofcutter

Wilt u naast de totale koolwaterstoffen ook methaan of niet-methaan koolwaterstoffen meten?

Dan voorzien we een niet-methaan cutter die door thermische oxidatie alle koolwaterstoffen behalve methaan verwijdert uit het meetgas.

Dit kan een externe cutter zijn, maar de cutter kan ook worden ingebouwd om ofwel enkel methaan ofwel de totale koolwaterstoffen te meten.

In FID Model 109A van JUM is een cutter ingebouwd. Doordat deze analyser is uitgerust met 2 FID-detectoren kan een gelijktijdige meting van methaan en totale koolwaterstoffen plaatsvinden. Zo kan de concentratie niet-methaan koolwaterstoffen rechtstreeks worden afgelezen.

 

Varianten

 • JUM Model 3-200: draagbare versie met verwarmde meetgaspomp en verwarmde purgeerbare meetgasfilter
   
 • JUM Model 3-300A: als model 3-200 maar dan in 19”-rack uitvoering
   
 • JUM Model 109A: FID analyser met geïntegreerde cutter voor de gelijktijdige meting van totale koolwaterstoffen en methaan, met berekende niet-methaan bepaling
   
 • Sick GMS800 FIDOR: FID analyser integreerbaar in de GMS800 reeks van Sick, met onderhoudsarme ejectorpomp in plaats van een membraanpomp (instrumentlucht vereist)
   
 • Sick EuroFID: in-line, in-situ FID analyser voor on-line LEL bewaking van brandbare koolwaterstoffen in de productielijn, EN50271 gecertifieerd

 Service inbegrepen

Kelma assisteert u bij de selectie en de installatie van de FID analyser en kan ook instaan voor de technische ondersteuning, opleiding van uw medewerkers en regelmatig onderhoud.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvende demo via 03 844 23 42 of info@kelma.com.