Gasvoorbereiding

Een goede en betrouwbare gasmeting is enkel mogelijk als het meetgas op een correcte manier tot bij de analyser wordt geleid.

Kelma levert alle toebehoren voor een monsternamesysteem aangepast aan de specifieke meetomstandigheden.


  • Uitgebreid gamma
  • Verschillende materialen beschikbaar
  • Voor warm en koud extractieve metingen
  • Selectie op maat van uw toepassing, niet op maat van de fabrikant
Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

Systeemintegrator

Kelma kan als systeemintegrator de monstername toebehoren leveren van de belangrijkste producenten op de Europese markt.

In onze gamma vindt u de producten van JCT, M&C-TechGroup, Bühler Technologies, PSG-AGT,  Winkler, Charles Austen Pumps en KNF waardoor we steeds de meest geschikte apparatuur voor uw toepassing kunnen voorstellen.

 

Monsternamesondes

Elk monsternamesysteem start met filtratie van het meetgas bij het monsternamepunt. Zo wordt het meetgas zoveel mogelijk ontdaan van stof, roet en zouten voordat het via een aanzuigleiding naar een analyser geleid wordt.

Kelma biedt draagbare (PSP4000 & JPES) en vast opgestelde monsternamesondes aan.

In de meeste toepassingen zal deze sonde een verwarmd filterelement bevatten. Afhankelijk van de toepassing kunnen keramische, RVS, PTFE of glasvezelfilters met porositeit van 0,1 tot 20µm worden aangeboden.

Voor vaste opstelling is een lange lijst van opties en toebehoren beschikbaar. Bij een hoge stofbelasting kan een backpurge of een voorfilter worden voorzien. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om het kalibratiegas voor de filter aan te bieden of om zoutvorming te vermijden.

 

Aanzuigleidingen

Om het meetgas van de monsternamesonde tot bij de analyser te leiden, is een aanzuigleiding vereist.

Voor de meting van niet-wateroplosbare gassen zonder risico op bevriezen kan dat met een eenvoudige chemische inerte PTFE of PFA leiding.

Voor transport van wateroplosbare componenten is een verwarmde leiding nodig zodat deze componenten niet kunnen absorberen in condensaat voordat de analyser wordt bereikt.

De verwarmde analyseleidingen van Winkler zijn beschikbaar in verschillende formaten en uitvoeringen, voor vaste opstelling binnen of buiten, voor plaatsing in een Ex-zone of met een stevige siliconenmantel voor gebruik door mobiele laboratoria.

 

Gasconditionering

Meetsystemen die meetgas op hoge temperatuur meten (zoals wateroplosbare gassen NH3¸HCl en HF) moeten het meetgas voldoende warm houden om correcte metingen te garanderen en om corrosie van de meetapparatuur te vermijden.

In dat geval wordt het meetgas langs een verwarmd gasconditioneringssysteem geleid.

Dit systeem heeft een pomp met verwarmde pompkop, en verwarmde stoffilter en kalibratieventielen. Deze systemen zijn zowel beschikbaar voor continu metingen als voor draagbare toepassingen.

Voor deze monstername gebruiken wij standaardsystemen waar mogelijk. Voor de uitdagende toepassingen ontwerpen wij een monsternamesysteem op maat.

Lossen de meetcomponenten niet gemakkelijk op in water? Dan kan een gaskoeler worden gebruikt om het vocht in het meetgas te herleiden tot een dauwpunt van meestal 3 à 5°C.

De voorziene filters, pompen en ventielen zorgen er vervolgens voor dat het meet- en ijkgas op een correcte manier tot bij uw analysers wordt geleid.

Hiervoor is een geïntegreerde draagbare oplossing beschikbaar, systemen voor vaste opstelling of Atex versies voor gebruik in een zone met explosiegevaar.

 

NOx converters

Veelal wordt NOx (= NO + NO2) gemeten met een NDIR analyser.

Deze meettechniek laat enkel de meting van NO toe. Voor de bepaling van NOx moet het in het gas aanwezige NO2 worden omgezet naar NO.

Dit kan met een thermokatalytische converter, al dan niet met een verwarmde ingang of met een bypass ventiel om bijvoorbeeld de concentratie NO2 te kunnen berekenen door meting met en zonder het gas door de converter te leiden.

 Service inbegrepen

Kelma adviseert u bij de selectie van toebehoren en de integratie in uw meetsysteem. We kunnen ook instaan voor de technische ondersteuning, opleiding van uw medewerkers en regelmatig onderhoud.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvende demo via 03 844 23 42 of info@kelma.com.