Emissierekenaar en dataopslag

Voor een modern emissie-datamanagement verzamelt, analyseert en visualiseert de MEAC300 continu de emissiedata van de aangesloten meetsystemen.

De meetapparatuur communiceert digitaal (bijvoorbeeld via Modbus) of analoog met de emissierekenaar. Aansluiting op procescontrolesystemen is mogelijk.

 

 


  • Conform IED-richtlijn, EN 14181 QAL2 en optioneel QAL3
  • Veilige opslag
  • Snelle datatransmissie
  • Opmaak van rapporten in Excel (optioneel)
Download technische fiche
Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

Dataopslag en verwerking

De emissierekenaar registreert met een interval van 5 seconden de meetwaarden en statussen van alle aangesloten meetapparatuur. Vervolgens worden alle meetwaarden door middel van vooraf geconfigureerde formules omgerekend naar gestandaardiseerde en gevalideerde waarden die alle kunnen worden gevisualiseerd en gerapporteerd.

Naast de standaard schermen en rapporten, kunnen ook visuele interfaces en Excel rapporten op maat worden aangemaakt.

Voor databorging zijn een aantal opties beschikbaar: naast RAID1 configuratie van de pc en automatische back-ups kan eveneens een redundante emissierekenaar worden voorzien opdat bij computerproblemen de registratie van de metingen niet wordt onderbroken.

 

Grote stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties

De variant MEAC300 EP is speciaal ontwikkeld met het oog op de Europese emissierichtlijnen voor grote stookinstallaties.

MEAC300 EPW is aangepast voor de afvalverbrandingsinstallaties. Met de optionele QAL3 software kan bovendien een tijdbesparende (half)automatische verwerking van de testdata in de vereiste CUSUM kaarten worden voorzien.

 

Processturing

Het registratie- en verwerkingsinterval van 5s maakt het bovendien mogelijk om zowel de ruwe als omgerekende signalen op een procesbewakingssysteem aan te sluiten voor automatische aansturing van uw proces. Op die manier kunnen uw emissies automatisch onder controle worden gehouden.

 


Service inbegrepen

Kelma zorgt voor de installatie van uw emissierekenaar en kan ook instaan voor de technische ondersteuning, voor de configuratie van de software en voor de opleiding van uw medewerkers. Remote support is ook mogelijk.

Voor minder veeleisende toepassingen kunnen wij een eenvoudige datalogger aanbieden.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvende demo via 03 844 23 42 of info@kelma.com.