Dioxine Monitoring Systeem (GT90 Dioxin+)

De GT90 Dioxin + is ontworpen om de uitstoot van dioxines langdurig te monitoren. Het automatisch systeem gebruikt de allernieuwste technologie voor dioxinebemonstering en voldoet aan alle eisen van de relevante normen.

 


 • Isokinetische bemonstering op lange termijn
 • EN1948-1 gecertificeerde dioxinemeting
 • MCERTS-gecertificeerd. Voldoet aan QAL1: EN15267-1 en EN15267-2: 2009
 • Meet dioxines, furanen en andere persistente organische polluenten (POP's)
 • Hoge gevoeligheid

 

Download technische fiche
Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

De perfecte oplossing voor dioxine monitoring

De GT90 Dioxin+ van Gasmet is een goede oplossing voor de continue isokinetische bemonstering van gevaarlijke organische stoffen in verbrandingsinstallaties voor industrieel en huishoudelijk afval. De GT90 Dioxin+ meet  niet enkel dioxines, maar ook furanen en andere hardnekkige organische verontreinigende stoffen (POP's) zoals polychloorbifenylen (PCB's) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's).

De GT90 Dioxin + kan ook uitgerust worden met de ParTrace-optie, waardoor het verzamelen van zware metalen en fijn stof mogelijk wordt.

 

Ongeëvenaarde meetlimieten voor dioxine

De GT90 Dioxin+ van Gasmet is ontworpen om zelfs de laagste concentraties van dioxines en dioxineachtige verbindingen in ruwe industriële omgevingen te bemonsteren, zelfs bij vriestemperaturen.

Het systeem is op prestaties getest en gevalideerd, waarbij metingen tot 0,0003 - 0,252 ng I-TEQ/m3 mogelijk zijn.

Het systeem is bestand tegen stofbelastingen tot 150 mg/m3 en snelheden tot 30 m/s zonder enig effect op de prestaties.

 

Geavanceerd ontwerp

De GT90 Dioxin + bestaat uit een verwarmde bemonsteringssonde, een verwarmde leiding en een schakelkast. Het systeem heeft standaard titanium tubing en bemonsteringspatronen.

Voor zeer moeilijke procescondities kunnen optioneel nog bijkomende onderdelen in titanium worden voorzien opdat alle materialen die in contact komen met het meetgas, vanaf de monsternamebuis tot het patroon, uit titanium vervaardigd zouden zijn.

De bemonsteringssonde bevat automatische blowback- en reinigingsfuncties.

Toegang en bediening op afstand, bijvoorbeeld voor kalibraties en lektesten, is mogelijk.

De gebruikte verdunningsmethode maakt het mogelijk om zonder rookgascondensaat te werken. Enkel het droge patroon dient voor analyse naar het laboratorium te worden vervoerd.

 

 Technische kenmerken

 • Automatisch systeem ontworpen voor continu gebruik
 • Ontworpen voor industrieel gebruik, zelfs onder moeilijke omstandigheden
 • Verwarmde monstername en verwarmde leiding
 • Bemonsteringssnelheid van 1,1 tot 30 m/s
 • Bestand tegen stof tot 150 mg / m3
 • Verdunningsmethode met droge patronen
 • Zorgvuldig geselecteerde materialen
 • Toegang en bediening op afstand

 

Bemonsteringsvereisten voor dioxine bij afvalverbranding

Best Available Technology Conclusions voor afvalverbranding bepalen nieuwe emissieniveaus voor de dioxineachtige PCB's. Het belangrijkste doel daarvan is het verminderen van lucht- en wateremissies van afvalinstallaties.

De herziene BREF definieert de technische basis en emissieniveaus voor Belgische en Europese autoriteiten om exploitatievergunningen voor installaties vast te stellen.

 


Service inbegrepen

Laat u door onze experts vrijblijvend adviseren over de meest geschikte configuratie van dit dioxine monitoring systeem. Kelma kan ook instaan voor de technische ondersteuning, opleiding van uw medewerkers en regelmatig onderhoud. Ook remote support is mogelijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons voor meer info via 03 844 23 42 of info@kelma.com.