Debietmeting

Het debiet van een gas wordt gebruikt om massastromen te berekenen bij continue emissiemetingen, procestoepassingen en affakkelinstallaties. Verschillende debietmeetsensoren kunnen gecombineerd worden tot een nauwkeurig meetsysteem.


 • ÜV EN15267-3, QAL1 gecertificeerd
 • Verschildrukmeting of ultrasone meting
 • Combinatie van sensoren voor hoge nauwkeurigheid
 • Meting in verzadigde gasstromen is mogelijk
 • Corrosiebestendige versies, versies voor tunnels en Atex versies beschikbaar
Download technische fiche
Bedankt!
Uw aanvraag werd verstuurd

Gassnelheid

Om het debiet van een gasstroom te kunnen bepalen, wordt de gassnelheid gemeten. Door verrekening van de oppervlakte van de kanaalsectie met de gassnelheid wordt het debiet bepaald.

De debietmetingen kunnen bijkomend worden voorzien van ingangen voor automatische compensatie naar normaalomstandigheden (1013,25 mbar of 273,15K) of van de nodige aansluitingen voor bediening en onderhoud op afstand.

 

Verschildrukmeting

Een klassieke manier om het debiet te meten, is door gebruik te maken van een verschildrukmeting.

De D-FL100 debietmeter van Durag heeft een verschildruksensor welke is aangesloten op een meetbuis opgebouwd uit 2 meetkamers met telkens een aantal openingen in lijn met de gasstroom.

De onderste meetkamer meet de dynamische druk van de gasstroom die erop invalt, de bovenste meet de statische druk. Op basis van de vierkantswortel van het drukverschil kan de gassnelheid en dus ook het debiet worden bepaald.

Met behulp van een manuele of automatische balkraan kan de sonde periodiek worden gereinigd met perslucht om de openingen in de meetbuis vrij te houden en daarmee een correcte meting te garanderen.

De sondes zijn beschikbaar om over de ganse kanaaldiameter te meten (montage met 2 flenzen recht tegenover elkaar) of om slecht over een korte sectie van het kanaal te meten (montage met 1 flens).

 

Ultrasone debietmeting

Moet het debiet gemeten worden in natte, corrosieve of met stof belaste stromen of moet er gemeten worden bij een lage snelheid? Dan is een ultrasone debietmeting vaak de betere keuze.

De ultrasone debietmeting bestaat uit een zender- en een ontvangereenheid die onder een hoek van 45 tot 60° ten opzichte van elkaar worden gemonteerd.

De ontvangereenheid is ook een zender, want beide zenden alternerend een ultrasoon signaal naar de sensor aan de overzijde. Door de tijd te meten tussen het uitzenden en het ontvangen van de pulsen kan de gassnelheid nauwkeurig worden gemeten.

 

Varianten

 • FlareFlowsic 100
  Speciale versie voor massastromen van fakkelgas en stoomtoepassingen met uniek sensordesign voor hoge gassnelheden en gastemperaturen tot 280°C.
   
 • Flowsic 100 en D-FL220: standaarduitvoering voor emissiemetingen.
   
 • Flowsic 100 Process: voor procestoepassingen bij drukken tot 16bar en voor Atex Zone 2.
   
 • Flowsic 100-PR: sonde versie met zender- en ontvangen gemonteerd op een sonde die in het rookgaskanaal wordt ingebracht = montage met slechts 1 flens, geen uitlijning vereist.
   
 • Flowsic 150 Carflow
  Debietmeting voor motortestbanken, met verwarmd meettraject, voor onverdunde uitlaatgassen en voor uitlaatgastemperaturen tot 600°C.
   
 • Flowsic 30/300/500/600: debietmetingen voor gasdistributie en raffinaderijen.
   
 • Speciale uitvoering voor metingen in tunnels en schachten (mijnbouw).
   
 • Voor agressieve gassen zijn corrosiebestendige versies beschikbaar.

 Service inbegrepen

Kelma kiest samen met u de meest geschikte debietmeting voor uw toepassing en kan ook instaan voor de technische ondersteuning, opleiding van uw medewerkers en regelmatig onderhoud.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Contacteer ons voor meer info of een vrijblijvende demo via 03 844 23 42 of info@kelma.com.