"We kozen voor de goede reputatie van Kelma"

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij wil pluimveehouders ondersteunen om meer duurzaam en efficiënt te werken. Dat doet het bedrijf door inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in een praktijksituatie te toetsen. Kelma leverde nauwkeurige meetapparatuur voor een onderzoek naar de emissie van ammoniak.

 

"In onze proefstal onderzoeken we hoe de impact van een pluimveebedrijf op de omgeving zoveel mogelijk kan beperkt worden", vertelt inhoudelijk manager Johan Zoons. "We werken in gecontroleerde praktijkomstandigheden zodat we de haalbaarheid in de dagelijkse praktijk kunnen onderzoeken."

 

Uitstoot van ammoniak beperken

 

Hoe kan een pluimveebedrijf de uitstoot van ammoniak zoveel mogelijk beperken? Dat is een van de onderzoeksvragen waarover het Proefbedrijf Pluimveehouderij zich buigt.

"Het doel is om te onderzoeken hoe we de impact op de omgeving kunnen beperken door de emissie van ammoniak uit stallen zo minimaal mogelijk te maken", legt Johan uit.

"Daarvoor hebben we nauwkeurige meetapparatuur aangekocht en geïnstalleerd in onze proefstallen. De metingen die uit dit onderzoek komen, zullen we vervolgens analyseren om daaruit aanbevelingen te kunnen doen naar de sector."

 

Nauwkeurige meetapparatuur

 

Voor die meetapparatuur deed het Proefbedrijf Pluimveehouderij een beroep op Kelma: "Samen met hen gingen we op zoek naar het meest geschikte toestel voor ons onderzoek. Kelma raadde ons een CX 4000 FTIR analyser aan in combinatie met een verwarmd omschakelsysteem op maat van onze proefstal. Zij zorgden voor de volledige opstelling."

Nauwkeurige metingen zijn essentieel voor degelijk praktijkonderzoek. Proefbedrijf Pluimveehouderij klopte aan bij Kelma op aanraden van een andere onderzoeksinstelling.

 

Succesvolle samenwerking

 

"We kozen voor Kelma door hun goede reputatie en die hebben ze waargemaakt. We zijn erg tevreden over de vlotte samenwerking. We kregen goed advies op maat van onze specifieke vraag en de nodige begeleiding bij de ingebruikname van de toestellen."

Op zoek naar het geschikte meet- en analysetoestellen voor wetenschappelijk of praktijkonderzoek?