Ultrafijn stof in de lucht? Wij meten het vanaf 1nm!

Om de effecten van ultrafijn stof en aerosolen op onze gezondheid te onderzoeken, hebben onderzoeksinstellingen meettoestellen nodig die geschikt zijn om de kleinst mogelijke nanodeeltjes op te sporen.

Op vraag van onze klanten zocht KELMA de meest performante meettoestellen voor ultrafijn stof. Deze toestellen vonden we dan ook bij het Finse bedrijf AIRMODUS. We sloten bijgevolg een samenwerkingsovereenkomst waardoor u voor deze deeltjestellers vanaf nu ook bij ons terecht kan. 

Wat is ultrafijn stof?

In de lucht zijn stofdeeltjes van verschillende afmetingen aanwezig. Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer noemen we ultrafijn stof. Doordat deze deeltjes zo klein zijn, kunnen ze bijvoorbeeld via de longen in de bloedbaan terecht komen.

Wat is de impact op uw gezondheid?

Over de mogelijke gevolgen van ultrafijn stof voor onze gezondheid is veel minder bekend dan over de effecten van fijn stof. Daarom bestaan er nog geen specifieke luchtkwaliteitsnormen voor ultrafijn stof, al wordt er wel aan gewerkt. 

Verrassende resultaten

Onderzoekers die de emissies van auto's meten, hebben reeds hun meetsystemen uitgebreid met toestellen die ook nanodeeltjes kunnen opsporen.

Dat onderzoek leidt soms tot verrassende resultaten.

Wegverkeer is een belangrijke bron van ultrafijn stof. Recent onderzoek toonde echter aan dat de verbrandingsmotor niet de enige bron is: ook de remmen van uw wagen produceren aanzienlijke hoeveelheden hele kleine deeltjes, zelfs op lage temperaturen. De hoeveelheid deeltjes kleiner dan 5nm die door de geteste remmen worden uitgestoten zijn significant.

Hoeveel nanodeeltjes de remmen van uw auto uistoot, kan u hier nalezen: Nosko, O., Vanhanen, J., Olofsson, U. Emission of 1.3-10 nm airborne particles from brake materials. Aerosol Sci. Technol. vol 51, issue 1, pp. 91-96, 2017. Published online 02 Nov 2016.

Ontdek de meettoestellen van Airmodus